EFEMERA-Denizcilik-Devlet Denizyolları Memerun 1. Mevkii Bileti