KİTAP-Ermenice-Gavroş Mizah Yıllığı-1922 Yılı-70 Sayfa