EFEMERA-Osmanlıca-Çizelge-Muş Livası Jandarma Kumandanlığı-1923