EFEMERA-Nadir Edebiyatçı Yazar Asker Ve Devlet Adamı Malta Sürgünü Aka Gündüz El Yazısı Ve İmzası İle 2 Sayfa Mektubu Hacı Adil Paşaya Yazılmış Nadir Belge .1910'Da Selanik'E Sürgün Edilen Aka Gündüz, 31 Mart Olayı'Nı Bastırmak Amacıyla Kurulan Hareket Ordusu'Na Gönüllü Olarak Katıldı. Bu Amaçla İstanbul'A Geldi Fakat İşgal Kuvvetleri Tarafından Malta'Ya Sürgüne Gönderildi. Ankara Hükümetinin Girişimi Sonucu Yurda Döndü. 1932-1946 Yılları Arasında Ankara Milletvekili Olarak Mecliste Bulundu.