EFEMERA-Nadir Osmanlı Tarihi 1913 Tarihli İtalyan Kraliyeti Elçilik Duyurusu Türk-İtalyan Savaşı Döneminde Osmanlı İmparatorluğunca El Konulan Mal Ve Eşyaların Asıl Sahiplerine Geri Verileceğine İlişkin Açıklamalı Belge Döküman