EFEMERA-Sigortacılık-La Baluaz Sigorta Kumpanyası-100 Yıl-1864-1964-Yangın Zeyilnamesi ve Makbuzu-10 Senelik Şerait İle Akt Edilmiş Olduğundan 6. Senenin