EFEMERA-Sigortacılık-Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi-1956 Sonu Mali ve Teknik İhtiyatı-23.267.890 TL.-Her Nevi Bedeni Kazalara Karşı ve Makbuzu