FOTOĞRAF-Denizcilik-2 ad.,-İstanbul-Boğaziçi'nde Kayıkçılar