FOTOĞRAF-Müzik-Meşhur-Akile Artun-2 ad.,-(Türk Sanat Musikisi Ses Sanatkarı)