EFEMERA-Denizcilik-4 ad., İstanbul-Deniz Otobüsleri-1990'lı Yıllar-Tarifeleri