HARİTA-Türk Fetih Mevzileri Haritası, 30 Teşrin 1918 Dicle Kenarında Cereyan Eden Harekatı Gösteren Harita. Ve Mart 1918 Fırat Hattındaki Harekatı Gösteren Harita, İstanbul Matbai Askeri 1928
50 x 68 cm.