EFEMERA-Osmanlı Tarikat ve Tasavvuf Tarihi, Fatih'e Gelip Yerleşip Kendi Adına Karagümrük'te Bir Tekke Kurmuş Olan Şeyh Ahmet Kamil Efendi Hazretlerine Gönderilmiş, Okunaklı Rika Yazısı ile Mektup, Mühür Kamil Efendinin Mahdumu Esseyid Mehmed Fuad Bey'e aittir.

Günümüzde Tekke Şeyh Ahmet Kamil Efendi ile Anılmaktadır, Ayrıca da Kendisi Divan Sahibidir.