EFEMERA-Lüleburgaz Kent Tarihi, Lüleburgaz Belediye Riyasetinden Servet-i Fünun Matbaa Sahibine Gönderilmiş 1924 Tarihli Belediyeleri Bastıracağı Zimmet ve Kayıt Defterleri Hakkında Doküman