DERGİ-I. Cihan Harbi, La Guerre Documentee Savaş Dönemi Dergisi, Sayı 78, Sultan Abdülhamit Reşat ve Vahdettin Gravürlü, Çanakkale Görselli, Çanakkale Üzerinde Uçan Teyyare, arka Kapak Galiçya Haritası