KİTAP-Nesteren-Mukaffa Bir Facia-Abdülhak Hamit-215 Sayfa-(Haliyle)