DERGİ-Serveti Fünun-Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Kapaklı-1927-(Haliyle)