DERGİ-Serveti Fünun-Maliye Vekili Şükrü Saraçoğlu-Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Kapaklı-(Haliyle)