DERGİ-Serveti Fünun-Atatürk İstanbul Halk Fırkası Binası Önünde-1927-(Haliyle)