KİTAP-Tarihin en Mühim Harb ve Seferleri, Çeviren Binbaşı Vahid, İst.Askeri Matbaa 1931