KİTAP-Toplu Şiirler, Akmet Oktay YKY İlk Baskı 1995 (1500 adet)