KİTAP-Dol Karabakır Dol, B.R.Eyüboğlu, Bilgi Yayınevi, İlk baskı 1975