KİTAP-Babi Yar, Yevgeni Yevtuşenko, Türkçesi Tamer Ülkü, İst. 1996, ilk baskı