KİTAP-Köroğlu-Derleyen: Folklorcu Ferruh Arsunar-Güzel Sanatlar Matbaası-Ankara 1963-272 Sayfa