EFEMERA-Sigortacılık-İmtaş İttihadı Milli Türk Anonim Sigorta Şirketi-Özel Kabında