EFEMERA-Sigortacılık-Ünyon Yangın-Kaza ve Muhtelif Tehlikelere Karşı Sigorta Şirketi-UAP-İmtaş İttihadı Milli-Türk Anonim Şirketi Yangın Sigorta Poliçesi ve Makbuzu