EFEMERA-Sigortacılık-Magdeburger Yangın Sigorta Sosyetesi-1944Sigorta Bedel Makbuzu