FOTOĞRAF-Kabin Foto-Ermeni Kültürü-Eski Türkçe/Ermenice-Stüdyoda Tip-A. Tosedefdjıan