FİLATELİ-1971-Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı 110 Kuruş Tek Pullu-Taahhütlü Postadan Geçmiş Zarf