FİLATELİ-Hollanda'dan 1915 Yılında İstanbul'a Gönderilmiş Taahhütlü 2 No'lu Sansür Kaşeli Zarf