FOTOĞRAF-Meşhur-Şair-Yazar-Behçet Kemal Çağlar-3 ad.-Trabzon Sürmene Yolunda