FOTOĞRAF-Havacılık-Bayburt Teyyaresinin Adı Konulurken-30 Ağustos 1931-Foto: O. Güneş-Arkası Fotoğrafçı Salahattin Kaşeli