EFEMERA-Hanedan-Meşhur Yusuf İzzeddin Efendi Terekesinden Emlak Hasılatının I. Hanımına düşen Hissesine Ait Evrak