EFEMERA-Hassa Orduy-u Humayun Antetli Sadır Esbak Müfeffa Reşit Paşa Zade Saadetli Mazhar Paşa Hazretlerine, Büyükdere Çayır Mahallede Bulunan Karakolhane Civarında arazide Müceddeden Karakolhane İnşası için Oradaki Arazinin Mevcut durumu Hakkında Hassa Humayunu Müsteşarı Rauf İmzalı Eminname Sureti (Tezkere Sureti)