GAZETE-Cumhuriyet-"BÜYÜK MATEMİMİZ"-10 İkinciteşrin 1939