GAZETE-Kızılay-25 İkinciteşrin 1938-Dünya Mümessilleri Diyorlar ki: "ATATÜRK'ÜN VARLIĞINDA BÜYÜK BİR DAHİ VE ONUN İZİNDE BÜYÜK BİR MİLLET BULDUK"