KİTAP-Kumandanlık ve Moral Hakkında Kitap ve Dergilerin Dedikleri, Derleyen Hikmet Aslanoğlu, E.U. Basımevi Ankara 1957, Askeri Personel İçin Hazırlanıp Basılmış Kitap