KİTAP-Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, Şerare Yetkin, İst. Ünv. Edebiyat Fak.Yay., İst. 1986