KİTAP-Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu Metin And, İş Bankası Kültür Yayınları