KİTAP-Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Prof. Faruk Sümer, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İst. 1992