KİTAP-Basın Tarihimizde Parazitler, Münir Süleyman Çapanoğlu, İstanbul 1967