KİTAP-Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi, Belma Özbaydar İst. 1970, Yazarından İthaflı ve İmzalı