KİTAP-Osmanlı İmparatorluğunun İlk Türk Şeyhülislamı Molla Fenari, Ziya Şakir, İst. 1951