KİTAP-Şairler, Edipler, Muharrirler, Baha Dürdar, Remzi Kitabevi İst. 1969