EFEMERA-Hariciye Tarihi-Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği-Eski Türkçe-Doküman