EFEMERA-Erkanı Harbiye Yüzbaşılarından Salih Efendi'nin 1. Kolordu Kumandanı Mirliva Mehmet Ali Bey Tarafından Tasdik Onay ve İmzalı Tercümeihal Varakası, 23 Eylül 1330