FOTOĞRAF-Osmanlı Su Kültürü-Dersaadet Fotoğrafçılarından Gülmez Freres'in-3. Ahmet Çeşmesi Sepya Fotoğrafı-1880'ler-27X20 Cm.