EFEMERA-Mehmet Akif Ersoy'un da öğretmenlik yaptığı Darül Hikmet-i İslamiyeden Medresetül İrşad Müdüriyetine gönderilen Doküman, Medresetül Irşad Müderrislerisin Hastalık ve Sair Sebeplerden Dolayı Vazifeleri aksarsa Gerekli Kanun Gereği Hareket Edilmesi. 1336-1920