EFEMERA-Mehmet Akif Ersoy'un da öğretmenlik yaptığı Darül Hikmet-i İslamiyeden Medresetül İrşad Müdüriyetine gönderilen Doküman,Usul-u Fıkıh, Hitabet Dersleri için Nevşehirli Hayri, Arif Fazıl Bey, Hoca Emin Efendi ve Hoca Fazıl Efendilerin Atamaları, 1336-1920