EFEMERA-Mehmet Akif Ersoy'un da öğretmenlik yaptığı Darül Hikmet-i İslamiyeden Medresetül İrşad Müdüriyetine gönderilen Doküman, Vaaz Şubesi Tarih-İslam Kısmı Müderrisi Mustafa Asım Efendi Hazretlerinin Derse Uzun Süredir Devam Etmediği ve Etmeyeceği Vekaletçe Gereğinin İfa Edilmesi, 1334-1918