DERGİ-Serveti Fünun-Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Konulu-1927-16 Sayfa-(Haliyle)